Nadogradnja - Cisterne za naftne derivate

Aluminijske cisterne METAL-VURAIĆ u izvedi AT- za transport 1202 dizel i loživog ulja, i FL - izvedba za transport 1203 benzina.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE :

Dimenzije i volumen cisterne individualno se prilagođavaju tipu šasije vozila i mediju za koji su namijenjene ( AT ili FL ), te su dostupne u sljedećim verzijama :

Cisterna :

 • Šasija vozila sa 2 osovine :   3.000 lit.  do  14.000 lit.   sa 2 ili 3 komore.
 • Šasija vozila sa 3 osovine : 18.000 lit.  do  22.500 lit.   sa 3 ili 4 komore.
 • Šasija vozila sa 4 odovine : 20.000 lit. do  30.000 lit.   sa  3 ili 4 komore.      

Oprema : 

 • Ovisno o zahtjevima i opremi na vozilo se ugrađuje ormar za mjerno istakačku opremu, bočni sanduci za istakačka crijeva,
 • Na krovu cisterne zaštita od prolijevanja (tankvana) sa podestom za hodanje i  sigurnosno zaštitnom ogradom.
 • Bočna zaštita protiv podlijetanja

Punjenje / pražnjenje :

Cisterne može biti opremljena sljedećom opremom za punjanje i pražnjenje      

 • Punjenje cisterne preko krovnog otvora za punjenje.
 • Podno punjenje pomoću API spojki
 • Samopunjenje preko priključka za usis
 • Punjenje preko pumpe
 • Pražnjenje slobodnim padom
 • Pražnjenje slobodnim padom preko mjerača protoka
 • Pražnjenje pomoću pumpe i mjerača protoka