Bitumen cisterne poluprikolice

METAL-VURAIĆ iz svog proizvodnog programa nudi visokokvalitetne cisterne poluprikolice za prijevoz bitumena i mazuta.

Prilikom projektiranja i izrade naš cilj je postići optimalnu učinkovitost, kvalitetu proizvoda, te najmanju moguću masu vozila u kombinaciji sa najvišim sigurnosnim standardima.

Cisterne se zavaruju automatskim postupkom zavarivanja, zavari se radiološki ispituju.

Cisterne poluprikolice za bitumen možemo Vam ponuditi u dvije izvedbe : cisterna izrađena od visokokvalitetnog čeličnog lima ili nehrđajućeg čeličnog lima. Cisterne su termoizolirane toplinskom izolacijom debljine 100 mm i završnom oblogom od visokopoliranog inox lima. Radna temperatura prevožene tvari je do 250°C,  radnog tlaka 0,5 do 2,0 bar-a. 

Za detaljnije tehničke podatke, pogledajte tehnički opis u katalogu.