Šape za prikolicu

METAL-VURAIĆ d.o.o. proizvodi autopriključnice (šape) iz visoko kvalitetnog čeličnog lima. · Ručka plastifcirana, a tijelo autopriključnice antikorozivno zaštićeno cinčanjem.

Proizvodimo ih u dva tipa:

  • četvrtasta
  • poluokrugla

Galerija