Hidroforske posude

Hidroforske posude namjenjene su akumuliranju svježe pitke vode u kućanstvima, ugostiteljskim i drugim objektima, gdje je potrebno imati na raspolaganju veću količinu vode pod određenim tlakom.

NAPOMENA :  Prema narudžbi izrađujemo i hidroforske posude dimenzija i radnih pritisaka prema zahtjevima kupaca.

Galerija