Separatori

Separatori / pročiščvaći zauljenih otpadnih voda

Namjena: za pročišćavanje zauljenih oborinskih, procesnih i tehnoloških voda.

Ugradnja: mogućnost ugradnje direktno na pripremljenu betonsku podlogu, ili na podlogu od pijeska i šljunka.

Dovodni cjevovod treba imati pad najmanje od 2%, radi smanjenja prijanjanja masti na stijenke cjevovoda.

Obavezno napuniti separator vodom do razine izlazne cijevi, te provjeriti nepropus. spojeva.

Konstrukcija: osnovni materijal Č.0361, antikorozivno zaštićen specijalnom bojom.
 

Galerija